DKV, primera asseguradora adherida al Pacte Digital

Amb la seva adhesió, DKV assumeix la comunicació dels canals establerts per sol·licitar l'eliminació de continguts sexuals i violents a internet

La companyia és una de les deu empreses que se suma al compromís per la privacitat en les polítiques de sostenibilitat i els negocis per garantir la convivència ciutadana en l'àmbit digital. 

L'Agencia Española de Protección de Datos ha llançat el Pacte Digital per a la Protecció de les Persones, una iniciativa que té com a objectiu promoure un compromís ferm amb la privacitat en les polítiques de sostenibilitat i els models de negoci de les organitzacions i compatibilitzar el dret fonamental a la protecció de dades amb la innovació, l'ètica i la competitivitat empresarial. DKV ha estat la primera asseguradora a subscriure l'acord i a comprometre's a complir els seus consells.  

El Pacte Digital està orientat a reforçar el dret a la protecció de dades, a la vegada que es promou la innovació i la sostenibilitat. Suposa un gran acord per la convivència ciutadana en l'àmbit digital i comptabilitza la protecció de dades amb la innovació, l'ètica i la competitivitat empresària. En paraules d'Óscar López, delegat de protecció de dades de la companyia, “comporta l'obligació de difondre entre els nostres grups d'interès (clients, empleats, metges, agents…) l'existència d'un canal de comunicació en l'Agencia Española de Protección de Datos, canal prioritari per sol·licitar l'eliminació urgent de continguts sexuals i violents”. 

"Internament ens comprometem a aconseguir que tots els nostres projectes i desenvolupaments tecnològics en què es tractin dades personals i en què cada vegada més s'aplicaran tècniques invasives, com el big data, la intel·ligència artificial o la internet dels cossos, des del disseny, les concebem aplicant ja l'ètica i les bones pràctiques en privacitat i seguretat perquè això sigui així, que el nostre missatge cap a fora es ratifiqui en el contingut de l'oferta asseguradora", explica López.

Per tant, el compromís de DKV s'estén més enllà de la simple relació comercial o assistencial amb el client, ja que la companyia serveix com a ambaixador o altaveu perquè els clients sàpiguen on denunciar i a qui adreçar-se si es troben amb aquest tipus de situacions en la seva vida personal o professional. "És una forma d'anar més enllà de la relació del client com a client DKV i demostrar-li que ens preocupem també per la seva vida privada i la dels seus. El nostre objectiu és, sens dubte, fomentar la privacitat de les víctimes i conscienciar de manera global sobre l'existència d'aquest canal per sol·licitar la retirada de continguts -textos, àudios, fotografies o vídeos- sexuals o violents difosos sense el consentiment de les persones que hi apareixen. Progressivament, per tant, anirem fent accions per aplicar-ho", explica Óscar López. 

El desenvolupament del projecte ha comptat amb la col·laboració d'algunes de les principals organitzacions empresarials, fundacions, associacions de mitjans de comunicació i grups audiovisuals, i està obert a les organitzacions vulguin assumir els compromisos reflectits en la carta d'adhesió. La iniciativa està oberta únicament a persones jurídiques, independentment de la forma societària. 

Pacte Digital