DKV destina 75.000 euros als projectes d'innovació social seleccionats de DKV Impacta

Els escollits han estat dues empreses emergents: Green Urban Data i Nixi For Children, i tres entitats socials amb: ADFO, Aires i Sport2Live.

Cadascun dels 5 seleccionats de DKV Impacta rebrà 15.000 EUR per finançar el seu projecte.

El programa DKV Impacta ha escollit els 5 per desenvolupar un projecte de salut que faci que aquest món sigui més saludable. Dels 195 projectes presentats, hi va haver deu finalistes que van rebre formació en línia per part de mentors de Ship2B i tutors de DKV. D'aquests, se n'han seleccionat 5:

1. Green Urban Data: servei en línia de monitorització automàtica d'indicadors ambientals mitjançant una plataforma que facilita l'accés i la interpretació de la informació ambiental. Aquesta start-up impulsa el projecte Rutes Saludables a la ciutat, una app que permet reduir l'exposició a factors climàtics de risc per a persones que pateixen patologies diverses —i també per a persones que volen prevenir la seva aparició— en els seus trajectes quotidians o a l'hora de fer esport. És l'únic projecte mediambiental dels guanyadors.

2. Nixi for Children: kit de realitat virtual que permet que el pacient i la seva família es preparin per a l'operació des de casa visitant la sala d'operacions on s'operaran. Aquesta eina de realitat virtual ajuda els nens que s'han d'operar a superar la por abans, durant i després d'una intervenció quirúrgica, cosa que permet reduir l'ansietat perioperatòria dels pacients pediàtrics i els efectes adversos sobre la seva salut.

3. Associació Diversitat Funcional d’OSONA: El projecte TELEDFO consisteix a oferir realitat virtual per a telerehabilitació de pacients amb lesions físiques cròniques per tal de reduir l'exclusió social. A través de la realitat virtual, la iniciativa democratitza la rehabilitació física per a totes les persones amb lesions físiques cròniques gràcies a una fàcil accessibilitat a través de dispositius mòbils i a una atenció i seguiment en remot.

4. Sport2Live: Amb el programa d'exercici i esport Mental Health On Track, l'associació Sport2Live vol millorar el benestar físic i emocional, l'adquisició d'hàbits saludables i facilitar la integració comunitària a clubs o entitats esportives a les persones amb trastorn de salut mental, amb especial atenció a les dones i al col·lectiu LGTBIQA+. Perquè les persones que tenen dificultats per iniciar activitat física tinguin recursos dissenyats especialment per a ells que, al seu torn, actuen com a plataforma d'integració comunitària.

5. Asociación Aires: Espacio Activas és un espai de seguretat, atenció, acompanyament i recuperació per a dones sense sostre. Proporcionar a les dones sense sostre un espai físic segur on puguin estar-se durant el dia, tenir cura de la seva salut, rebre atenció individual i fer activitats de manera segura per aconseguir una integració social plena.

Els membres del comitè de selecció han estat: per part de DKV, Miguel García, director de Comunicació i Negoci Responsable i Julio Lorca, director de Desenvolupament de Salut Digital; de Ship2B Clara Navarro i Javier Martínez i, finalment, l'investigador del Behavior Design Lab de l'eHealth Center de la UOC, el professor Manuel Armayones. Aquest comitè ha tingut molt en compte l'impacte social en col·lectius vulnerables, la innovació del projecte i ha valorat com els equips han aprofitat i han avançat aquests mesos de mentoria i de tutories de professionals de DKV que han destinat temps de voluntariat.

El programa es va llançar el febrer i pretén frenar la degradació del medi ambient i dels efectes del canvi climàtic en la salut i prevenir malalties amb impacte directe en col·lectius vulnerables. En total, s'hi van presentar 195 projectes. Totes les candidatures rebudes provenien d'entitats del tercer sector —com ara fundacions i associacions— o d'emprenedors socials.

Amb DKV Impacta, l'asseguradora es compromet encara més amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles. En concret, l'ODS3 salut i benestar, l'ODS8 treball digne i creixement econòmic, l'ODS13 acció climàtica i l'ODS17 aliança pels objectius. A més, l'asseguradora té el propòsit de resoldre grans reptes de salut a través de la prevenció de malalties.

DKV considera que les empreses tenen una responsabilitat davant dels ciutadans i aposta per ser un negoci responsable: l'entitat asseguradora defensa que la necessitat d'obtenir beneficis econòmics a través de bons productes i un bon servei és compatible amb la cerca del benefici social i mediambiental.

A Espanya, DKV està implantat en tot el territori nacional amb una àmplia xarxa d'oficines d'assegurances de salut (https://dkvseguros.com/seguros-medicos-particulares) i consultoris, on treballen gairebé dos mil empleats, que donen servei a més de dos milions de clients.

DKV Impacta