DKV Impacta rep 194 candidatures de projectes d'innovació social en salut amb grups vulnerables

El 22 de maig es comunicaran els 10 finalistes, que rebran formació en línia per part de Ship2B i DKV. D'aquests, 5 seran els que rebran 15.000 euros per finançar el seu projecte

DKV Impacta pren el relleu de la Convocatòria d'Ajudes després de catorze anys

Al final del mes de febrer DKV, juntament amb l'acceleradora de start-up Ship2B, va llançar DKV Impacta, una iniciativa per impulsar projectes d'innovació social per a un món més saludable.

La primera edició de DKV Impacta, que pren el relleu de la Convocatòria d'Ajudes després de 14 anys, ha rebut 194 candidatures de projectes pensats per desenvolupar solucions a aquests problemes:

  1.  La degradació del medi ambient i els efectes del canvi climàtic en la salut de les persones.
  2. La prevenció de tota mena de malalties que tenen un impacte més directe en col·lectius en exclusió i vulnerabilitat social: persones amb discapacitat, dones, infància i adolescència/joventut en risc, persones immigrants…

El programa va més enllà del finançament de projectes i ofereix als professionals de les entitats socials i a emprenedors que concorrin a la convocatòria i siguin seleccionats, acompanyament, mentoria i formació en estratègia i model de gestió utilitzant diferents metodologies d'innovació.

Un comitè de selecció de DKV escollirà els 10 finalistes. Aquests seleccionats rebran formació en línia per part de mentors de Ship2B i tutors de DKV. Aquests 10 projectes són els que presentaran projecte final i d'aquests s'escolliran les 5 candidatures que rebran els 15.000 euros per finançar el seu projecte.

Totes les candidatures rebudes provenen d'entitats del tercer sector social com fundacions/associacions o emprenedors socials. La convocatòria tenia, a més, l'objectiu complementari de crear cultura de l'emprenedoria social i fomentar la innovació en el tercer sector social.

Amb DKV Impacta, l'asseguradora es compromet encara més amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles. Concretament amb el 3, salut i benestar, el 8, ocupació decent i creixement econòmic, el 13, acció pel clima, i el 17, aliances per aconseguir objectius. A més, l'asseguradora té com a finalitat promoure la cultura de l'emprenedoria social en el tercer sector social (fundacions i associacions) amb el propòsit de resoldre grans reptes de salut mitjançant la prevenció de malalties.

DKV considera que les empreses tenen una responsabilitat davant dels ciutadans i aposta per ser un negoci responsable: l'entitat asseguradora defensa que la necessitat d'obtenir beneficis econòmics a través de bons productes i un bon servei és compatible amb la cerca del benefici social i mediambiental.

A Espanya, DKV està implantat en tot el territori nacional amb una àmplia xarxa d'oficines d'assegurances de salut (https://dkvseguros.com/seguros-medicos-particulares) i consultoris, on treballen gairebé dos mil empleats, que donen servei a més de dos milions de clients.

DKV Impacta

Comparteix aquesta notícia