DKV refuerza el compromiso con sus proveedores y colaboradores con medidas ante la crisis derivada de la COVID·19

Aquestes mesures cerquen pal·liar les dificultats econòmiques provocades per l'aturada d'activitat als professionals que col·laboren habitualment amb la companyia

Davant la situació de crisi generada per la COVID-19, DKV reforça el compromís amb els seus proveïdors i col·laboradors més estrets. L'objectiu és garantir la prestació de serveis en les millors condicions possibles, retenir el talent i oferir solucions per afrontar la situació.

En el cas dels proveïdors sanitaris, la companyia ha decidit estudiar solucions personalitzades per a aquells considerats preferents. A més, s'està accelerant el procés de pagaments als proveïdors.

Per facilitar la feina dels professionals, s'està desenvolupant la implantació de la recepta electrònica, que estarà disponible aviat.

Així mateix, s'està afavorint la pràctica de la telemedicina al conjunt de professionals del quadre mèdic.

DKV s'ha sumat al fons de 37 milions per protegir els sanitaris que s'enfronten a la COVID-19 impulsada per UNESPA. Es tracta de la pòlissa col·lectiva més gran de la història, ja que més de 700.000 professionals tindran cobertura.

Finalment, la companyia, amb la col·laboració del Consejo General de la Psicología de España, la Plataforma del Voluntariado de España i la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ha llançat #NingúnSanitarioSolo, un servei gratuït d'atenció psicològica adreçat als professionals sanitaris amb l'objectiu d'atenuar l'impacte psicològic derivat de la crisi.

Amb relació a la xarxa comercial exclusiva, atesa la disminució de l'expectativa de vendes, la companyia ha aprovat una sèrie de mesures per donar-li suport i retenir el talent comercial. Entre d'altres, es preveuen accions de suport al canal de centres d'atenció telefònica i un pla d'ajudes i accions per millorar la presència digital adreçada als emprenedors de la xarxa exclusiva, oficines i agències.

A través del programa Medialia, s'ha posat en marxa una iniciativa amb la qual poden recaptar fons per destinar al projecte que triïn de lluita contra la COVID-19.

Finalment, pel que fa als proveïdors generals, s'han aprovat mesures personalitzades i de garantia d'un percentatge elevat de la facturació en proveïdors essencials, així com la reducció del termini de pagament de factures.

Aquestes mesures per als proveïdors i col·laboradors se sumen a les aprovades anteriorment per a clients, empleats i la societat en general, i han d'entendre's com un exercici de responsabilitat social amb el propòsit d'ajudar els seus grups d'interès a suportar els efectes d'aquesta crisi

Mesures per a clients i empleats

Entre les mesures principals per a clients destaquen la inclusió de la cobertura de tractament farmacològic extrahospitalari davant la infecció per COVID-19 i l'adopció de solucions a mida en cobertures i opcions de pagament en cas de dificultats per pagar la prima.

A més, s'ha estès l'atenció psicològica i els serveis de salut digital a tots els clients, independentment del producte o cobertura contractada. També s'ha reforçat el suport a les línies mèdiques, Metge 24 hores i les consultes mèdiques.

Per facilitar les gestions, s'ha habilitat un canal d'atenció al client per WhatsApp.

A través de la iniciativa #AhoraTocaAyudar, la companyia ha trucat a tots els clients per interessar-se per ells i oferir-los l'ajuda de la companyia.

Ara toca ajudar

Quant als autònoms, s'han dissenyat solucions individualitzades en cas de cessament d'activitat obligatori o voluntari, adaptant la cobertura i la prima mentre duri l'Estat d'Alarma, amb la possibilitat d'estendre-ho tres mesos més.

Pel que fa a les empreses, també s'han dissenyat solucions adaptades als diferents casos pel que fa a cobertures i opcions de pagament, com l'ajornament de pagament de rebuts en casos d'especial afectació que es puguin justificar; la possibilitat que els empleats puguin contractar directament la mateixa cobertura que tenien si l'empresa deixa de pagar l'assegurança mèdica a la plantilla, quan hagin aplicat un ERTO i durant la durada d'aquest; i la possibilitat d'acollir-se a una adaptació provisional de la seva cobertura, mantenint la medicina primària, urgències i solucions de medicina digital i a distància per als casos que ho requereixin.

Pel que fa als empleats, el 98% de la plantilla està teletreballant i contínuament rep comunicació sobre la situació i consells per treballar des de casa. A més, s'han mantingut els llocs i condicions de treball i s'ha potenciat la formació en línia.

Perquè puguin aportar el seu granet de sorra, s'ha llançat #EmpleadosDKVfrentealCOVID per tal de recaptar fons per ajudar a Creu Roja en la seva feina en aquesta crisi sanitària i social.

Iniciatives solidàries de DKV davant la COVID-19

A l'inici de març, es va llançar #MédicosFrentealCOVID, amb el suport de la Sociedad Española de Medicina Interna i la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que ofereix telemedicina gratuïta a tothom per resoldre dubtes mèdics. A través de l'app Quiero cuidarme Más, metges voluntaris posen el seu temps a disposició per atendre consultes dels usuaris, amb l'objectiu de descongestionar les urgències. Avui dia, hi ha més de 840 metges voluntaris registrats i han estat ateses més de 10.000 consultes, entre clients i ciutadania en general.

Amb la participació del Consejo General de la Psicología de España, la Plataforma del Voluntariado de España i la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, DKV va posar en marxa també #NingúnMayorSolo, un servei gratuït d'atenció psicosocial, a través del telèfon 976 388 601, adreçat a gent gran amb l'objectiu d'atenuar l'impacte psicològic derivat de la crisi.

A més, DKV ha creat el web dkv.es/misaludemocional amb l'objectiu de dotar d'informació i d'eines a les famílies per tenir cura de la seva salut emocional. Va adreçada a qualsevol persona que vulgui cuidar la seva salut, no només física sinó també emocional.

Les tres iniciatives-#MédicosFrentealCOVID, #NingúnMayorSolo i el web de salut emocional responen a un exercici de responsabilitat social i de compromís amb la societat de Grup DKV, obert a la col·laboració de tots els qui s'hi vulguin sumar.

El Grup DKV forma part d'ERGO, un dels grups asseguradors més grans a Alemanya i Europa. A Espanya disposa de diverses empreses que cobreixen i que asseguren diferents aspectes, entre elles DKV Servicios, especialitzada en serveis de salut i benestar, que desenvolupa les solucions de salut digital.

Compromisos clients

Comparteix aquesta notícia