Soroll i Salut a Madrid

La principal font de soroll ambiental és el trànsit

Observatori Soroll i Salut a Madrid

El Observatori DKV Salut i Medi Ambient ha publicat un estudi sobre soroll i salut a Madrid, amb la col·laboració de GAES Centres Auditius i d'ECODES (Ecología y Desarrollo), que pretén abordar la realitat acústica de la ciutat de Madrid des de l'enfocament de salut.

El soroll nocturn del trànsit a Madrid supera cada nit els nivells recomanats per l'OMS.

Un de cada quatre espanyols está exposat a nivells de soroll superiors al llindar que estableix la UE (55 decibels A (dBA) per a l'exposición diària i 50 dBA per a l'exposició nocturna), segons l'últim informe de l'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), publicat el 25 d'abril.

D'acord amb aquest estudi, una mica més de cent milions d'europeus estan exposats a nivells de soroll "perjudicials". La procedent del trànsit rodat és la principal i destacada font de contaminació acústica a les ciutats. En el cas de Madrid, el 74% dels seus habitants consideren que viuen en una ciutat sorollosa, tal com senyala una enquesta recent de GAES sobre hàbits d'atenció auditiva.

A més del soroll del trànsit, els madrilenys també es veuen exposats a sorolls com els de les obres, els avions, els ferrocarrils o les maneres poc respectuoses i molt esteses d'oci nocturn.