Soroll i Salut a Barcelona

Els efectes del soroll ambiental sobre la salut

Soroll i Salut a Barcelona

La contaminació acústica provoca més de 10.000 casos de morts prematures a Europa.

Les fonts de soroll principals a la ciutat de Barcelona són el trànsit durant el dia i les activitats al voltant de l'oci nocturn. La majoria de les zones de la ciutat estan en un nivell moderat de soroll i, en els últims anys, s'han reduït les zones amb més soroll i han augmentat les de nivells acústics baixos.

La major part de la població es manté en situacions similars o ha reduït la seva exposició respecte a aquest contaminant físic en els últims 5 anys.

El soroll és un so perjudicial, nociu, molest o no desitjat, desagradable...

De vegades, el soroll causa danys auditius perfectament avaluables com el trencament de timpà o la pèrdua auditiva de diversos graus per afectació de les estructures de l'oïda. En aquest cas, el dany és evident.

Fins i tot potser no ens molesta o ens agrada, però ens fa mal: per exemple una música a tot volum al reproductor musical durant molt de temps d'exposició o un concert a ple volum també són soroll.

Els efectes del soroll ambiental sobre la salut

Des del punt de vista de la salut, el soroll és un contaminant ambiental atmosfèric de naturalesa física que té efectes negatius clars en la salut. L'Oficina Regional Europea de l'Organització Mundial de la Salut diu que s'ha convertit en una de les principals molèsties ambientals i que la població es queixa d'excés de soroll i cada vegada amb més freqüència.

D'altra banda els seus efectes són molt variats i diversos i molt més extensos i importants del que es pot pensar en un principi. Per això el soroll s'ha convertit en una qüestió important de salut ambiental i de salut pública per a autoritats i població.

Recomanacions de l'Observatori de Salut i Medi Ambient DKV Gaes ECODES contra el soroll i per millorar la qualitat sonora

 

 1. Prestar atenció als sorolls que fem i respectar el dret dels veïns al silenci i a la tranquil·litat.
 2. Utilitzar l'equip de música, ràdio, TV, a un volum adequat i en horaris que no resultin molestos per als veïns.
 3. Limitar el volum del reproductor personal de música i el temps diari d'ús per protegir-nos de la pèrdua d'audició.
 4. Evitar els llocs d'oci sorollosos: concerts amplificats a gran volum, esdeveniments esportius o culturals multitudinaris generadors de soroll, etc.
 5. Protegir adequadament la nostra audició si hem d'anar necessàriament a algun lloc públic amb alt nivell sonor.
 6. Sol·licitar que abaixin el volum de la música quan la considerem elevada en llocs públics: bars, restaurants, cinemes, gimnasos, transports...
 7. Desplaçar-nos sempre que puguem a peu, amb bicicleta o en transport públic col·lectiu: genera menys soroll global.
 8. No utilitzar el clàxon del cotxe excepte en el cas de perill imminent.
 9. Practicar la conducció eficient i intel·ligent i mantenir adequadament el cotxe.
 10. Conèixer la normativa sobre el soroll a la nostra ciutat i Comunitat autònoma. Assabentar-nos dels nostres drets en relació amb el soroll i exercir-los en diverses instàncies.
 11. No elevar la veu en comunicar-nos.
 12. No practicar conductes sorolloses ni sorolls innecessaris a casa, especialment en horaris nocturns:
  • Evitar caminar amb talons o sabates de sola dura a casa.
  • Comprar electrodomèstics silenciosos: llegir les etiquetes energètiques i triar els de menor nivell de soroll.
  • No fer bricolatge en hores nocturnes, de migdiada, matins de dies festius...
  • Posar tapes de feltre en les potes dels mobles.
  • No donar cops de porta ni al terra o parets.
  • Baixar i pujar les escales o amb l'ascensor sense elevar la veu.
  • Evitar l'ús d'electrodomèstics sorollosos (rentadores, rentaplats i, sobretot, aspiradora) en horaris sensibles o de descans.
  • Practicar instruments musicals en habitacions amb aïllament acústic i a hores adequades.
  • Un suggeriment que pots provar: apagar el televisor durant els àpats i, en el seu lloc, mantenir una conversa tranquil·la.

13. Si tenim gos, ensenyar-lo a no bordar a casa.

14. No pertorbar el descans d'altres veïns quan sortim a divertir-nos comportant-nos de manera cívica i evitant fer sorolls innecesaris. Si he de fer una festa, comunicar-ho als veïns (o convidar-los).