Llars saludables, edificis sostenibles

Salut i sostenibilitat a les nostres llars i edificis

llars saludables

En aquesta cinquena edició de l' Observatori de Salut i Medi Ambient hem volgut lligar l'Observatori amb la inauguració de la nostra nova seu el 2014 a Zaragoza, projecte estratègic de gran envergadura en què s'ha rehabilitat íntegrament un edifici amb criteris ambientals, de salut i de sostenibilitat (social, econòmica, ambiental i cultural).

10 factors clau per a uns edificis saludables i sostenibles

1. Entorn saludable

L'emplaçament té en compte l'orientació, l'exposició a vents dominants, la contaminació de sòl,
l'impacte acústic, la proximitat de zones verdes, làmines d'aigua, zones de vianants, fonts de contaminants atmosfèrics.

2. Connexió de l'interior i l'exterior

Els espais exteriors relacionats amb l'habitatge (patis, porxos, terrasses, caminadors, voreres, jardins i zones verdes,
espai públic annex…) afavoreixen la il·luminació natural, la ventilació amb aire fresc, el contacte amb vegetació, l'accessibilitat universal, etc.

3. Disseny adequat d'envolupants

Tancaments i envolupants de grau adequat d'aïllament que proporcionin excel·lent control tèrmic i d'humitat per a confort tèrmic, acústic i lumínic.

4. Ambients interiors saludables

Atenció en la millor qualitat de l'aire interior, amb ventilació natural creuada per mètodes passius o ventilació artificial
controlada amb recuperació de calor. Ús de materials, pintures i mobiliari de baixa emissió de substàncies químiques (COV,
formaldehid…)

5. Distribució funcional i higiènica de les estances

Segregació i agrupació d'estances netes (dormitoris, salons…) i menys netes (cuines, bugaderia, banys).

6. Disseny flexible i adaptable

Disseny durador i alhora adaptable a les necessitats dels ocupants i de possibles futurs usos diferents dels
edificis. Possibilitat de controlar les condicions ambientals interiors mitjançant finestres operables, lamel·les ajustables i
altres sistemes.

7. Eficiència energètica

Objectiu de consum energètic pròxim a zero, tant en els materials utilitzats com en l'ús, amb estratègies de disseny
passiu, instal·lacions, equips i electrodomèstics d'alta eficiència i ús d'energies renovables.

8. Gestió eficient de l'aigua

Dispositius d'estalvi i ús eficient de l'aigua en aixetes, vàters. Sistemes separatius amb reciclatge d'aigües grises,
recuperació i emmagatzematge d'aigua de pluja, xerojardineria amb espècies autòctones i de baixa demanda d'aigua…

9. Reducció de la generació de residus i reciclatge

Ús de tecnologies i sistemes constructius que generin pocs residus en les fases de construcció, ús i demolició, i que es puguin reutilitzar fàcilment, adaptables a nous usos, removibles i reciclables.

10. Comunitats i veïnat saludables

Afavorint la ciutat compacta, completa, complexa d'alta densitat però amb espais de vianants sense cotxes, amb zones verdes, amb diversitat de funcions, serveis adequats, barreja de tipologies residencials i persones que permetin la trobada social dels veïns.

Baixada de l'estudi complet