Alimentació, medi ambient i salut

Descobreix els beneficis que ens aporta gratuïtament el medi ambient

Alimentació i salut

 

Globalment, les persones amb més risc davant dels problemes de salut associats al canvi climàtic són els nens, les persones grans i les persones malaltes. Tot i que la vulnerabilitat davant de l'escalfament global també depèn de la geografia i és més gran a les zones d'alta endemicitat de malalties sensibles al clima, l'estrès per escassetat d'aigua, la baixa producció d'aliments i l'aïllament de les poblacions.

Les amenaces més imminents i greus s'observen sobre els països en vies de desenvolupament, que tenen menys recursos per posar en marxa mecanismes i plans d'actuació de lluita davant del canvi climàtic. Tanmateix, la majoria de la comunitat internacional, inclosa la UE, ha mostrat el seu compromís polític davant d'un dels desafiaments més grans del segle XXI.