Tallers de cuina

En col·laboració amb Ajuda en Acció i la fundació Alicia

Tallers d'ONG

La malnutrició i una de les seves cares, l'obesitat, afecten més les classes socioeconòmiques desafavorides i tenen greus conseqüències en la infància, tant en l'aspecte mèdic com psicològic i emocional.

L'aposta d'aquest projecte de col·laboració amb Ajuda en Acció i la Fundació Alicia se centra a promoure el treball comunitari i a incidir en la fase educativa com a base per combatre la pobresa, l'exclusió i la desigualtat.

Per aquest motiu, el 2018 es dona continuïtat a la col·laboració entre Ajuda en Acció i DKV per consolidar el treball dut a terme en les dues edicions anteriors, atesos els resultats positius i l'impacte generat a l'Aragó (Zaragoza) i Catalunya (Cornellà de Llobregat).

Durant el curs escolar 2018/2019, els tallers inclouen una proposta d'àmbit comunitari

Les activitats no incideixen únicament en l'alumnat (de primària i secundària) sinó també en el professorat, en les famílies i en les entitats, desenvolupant, així, tot el potencial educatiu de la comunitat i incrementant el treball col·laboratiu al voltant d'una temàtica tan important i transversal com són els hàbits de vida saludables.

El projecte vol dotar de formació i eines que promoguin la salut i els hàbits saludables tant als estudiants i les estudiants com a les famílies en risc d'exclusió social perquè puguin adquirir coneixements bàsics i adequats sobre alimentació i salut, que perdurin en el temps i que generin canvis.

Programa “Hábitos alimenticios y vida saludable para niños, niñas y familias en riesgo de exclusión social en España”

Aquest programa ha inclòs un total de 33 tallers sobre hàbits saludables en què els participants han après, a través de xerrades i demostracions culinàries, la importància d'alimentar-se de manera equilibrada o de l'exercici físic regular, així com pautes per cuinar de manera saludable, entre altres continguts, i han pogut posar en pràctica totes les recomanacions i consells.

Dels 33 tallers impartits, 9 s'han desenvolupat en 2 escoles de Zaragoza, i hi han participat 192 nens i nenes en risc d'exclusió social; 16 han tingut lloc en 5 escoles i instituts de Cornellà de Llobregat (Barcelona), a més d'1 taller per a famílies sobre cuina de tradicions saludables i 1 taller per a professorat sobre educació en l'alimentació, amb una participació total 200 persones; i 6 s'han desenvolupat en una escola i un institut de Santa Coloma de Gramenet, amb 170 nens i nenes participants.

El projecte, que dona continuïtat a la col·laboració entre DKV i Ajuda en Acció i consolida el treball que es va dur a terme en les edicions anteriors, té en compte una proposta d'àmbit comunitari que impulsa la col·laboració entre diversos actors del territori. Així, les activitats no incideixen únicament en l'alumnat (de primària i secundària), sinó que també treballen amb el professorat, les famílies i les entitats, desenvolupant així tot el potencial educatiu de la comunitat i incrementant la tasca col·laborativa al voltant d'una temàtica tan important i transversal com són els hàbits de vida saludables.