Estudis d'hàbits de vida saludable i benestar en la dona

Un informe de l'Institut de la Vida Saludable DKV que analitza la realitat de la cura de la salut en les dones

Institut

La recerca s'ha basat en un qüestionari en línia sobre una mostra de 3.000 dones, amb fills i sense, espanyoles, entre els 18 i els 65 anys, de totes les comunitats autònomes.

L'estudi es divideix en sis grans blocs: percepció del benestar, hàbits saludables, revisions mèdiques, alimentació, activitat física i descans. A tots els estudis, a més d'analitzar la pràctica real d'hàbits saludables de les enquestades, s'ha investigat el grau de coneixement que tenen sobre aquests.

Baixa't gratis el V Estudi de 2018

New call-to-action

Mostra estudis anteriors