I Estudi sobre els hàbits de salut de persones amb discapacitat

La vida saludable se sustenta sobre tres pilars: el benestar físic, l'emocional i el social

Estudi Salut i Discapacitat

L'objectiu del I Estudi DKV sobre els hàbits de salut de les persones amb discapacitat és identificar els hàbits de vida saludable de les persones amb discapacitat, així com els contextos i les situacions que els permeten fer rutines i activitats per millorar el seu benestar, principalment sustentat sobre tres pilars: el benestar emocional, el físic/orgànic i el social.

Aquests tres aspectes estan íntimament lligats entre si, i el deteriorament de qualsevol d'aquests suposa el desequilibri i empitjorament dels altres.

Algunes conclusions:

  • El 63,1% de les persones amb discapacitat considera que la seva salut és “regular, insatisfactòria o molt insatisfactòria”
  • Dues de cada tres persones amb discapacitat consideren que el seu estat emocional és indiferent, regular o dolent pel que fa a la seva discapacitat.
  • DKV reclama més atenció sobre els hàbits de vida de les persones amb discapacitat per millorar la seva salut i crear consciència sobre els reptes de salut a què s'enfronten.

Vegeu l'estudi complet