Informes corporatius 2018

Uns documents per la transparència

Informe corporatiu 2018

L'Informe corporatiu integrat recull el resultat econòmic, social i ambiental de la companyia i les actuacions més destacades durant l'any per donar resposta a les necessitats i expectatives dels nostres grups d'interès.

Un dels nostres compromisos amb els diferents públics és la transparència de la gestió, valors i compromisos. L'Informe corporatiu integrat és una de les eines per a aquest fi.

Una publicació en la qual informem sobre la nostra política empresarial, els nostres resultats econòmics, el llançament de nous productes i la nostra forma de treballar amb els nostres clients, empleats, mediadors i proveïdors.

Per a la seva elaboració, hem seguit els Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards) en la seva opció de conformitat exhaustiva. Així mateix, l'informe està certificat amb el nou segell del GRI content index service, que millora la transparència i la facilitat d'ús d'informes que segueixen els estàndards del GRI.

Informe complet Resum en castellà Resum en anglès Informe econòmic Vegeu informes anteriors

 

Apostem per la sostenibilitat de manera transparent

Aquest any ens hem sotmès a les preguntes del Comitè Independent d'Experts com a exercici de transparència. El seu informe de conclusions sobre el nivell d'adequació de la informació que reportem està disponible a la versió completa de l'informe corporatiu.

Informes financers i de solvència