Informe corporatiu

Un document per la transparència

Informes sostenibilitat

Un dels nostres compromisos amb el públic és la transparència de la gestió, valors i compromisos. I el nostre Informe corporatiu integrat és un dels canals per complir-lo. Una publicació en la qual informem sobre la nostra política empresarial, els nostres resultats econòmics, el llançament de nous productes i la nostra forma de treballar amb els nostres clients, empleats, mediadors i proveïdors.

Informe corporatiu 2019


Informes anteriors

 

Últims informes corporatius

Últims informes econòmics

Per sol·licitar un document anterior, pots posar-te en contacte amb empresa.responsable@dkvseguros.es