Informe corporatiu

Un document per la transparència

Informes sostenibilitat

Un dels nostres compromisos amb el públic és la transparència de la gestió, valors i compromisos. I el nostre Informe anual de sostenibilitat és un dels canals per complir-lo. Una publicació en paper i online en què informem sobre la nostra política empresarial, els resultats econòmics, llançament de nous productes i forma de treballar amb els nostres clients, empleats, mediadors i proveïdors.

Informe corporatiu 2018


Informes anteriors

 

Últims informes sostenibilitat

Últims informes econòmics

Per sol·licitar un document anterior, pots posar-te en contacte amb empresa.responsable@dkvseguros.es