Compromisos per al 2020

Per a un món més saludable

Compromisos per al 2020

Amb aquests objectius per al 2020, volem demostrar com ens esforcem per crear un món més saludable. 

Ens comprometem amb...

 

... la gestió responsable

Compromís de llenguatge clar

Incentivem la força de vendes valorant-ne la transparència gràcies a l'ús de llenguatge clar.

 

Compromís amb el planeta

Des de 2004, hem aconseguit una reducció del CO2 del 80% i del 71% en paper.

 

Compromís de preu garantit

Garantim que el preu de l'assegurança no pujarà en funció de l'ús que en facis, per molt que vagis al metge o que t'hagin hospitalitzat.

 

 

... la salut i el benestar de les persones

Compromís amb hàbits saludables

Impulsarem hàbits saludables en almenys 130.000 persones gràcies a l'aplicació gratuïta Quiero cuidarme. Una eina per millorar la salut dirigida a tota la població.

 

Compromís amb la prevenció

Promovem activitats de diagnòstic precoç almenys a un terç dels assegurats de salut.

 

Compromís contra l'obesitat infantil

Impactarem anualment a més d'1 milió de persones promovent la prevenció de l'obesitat infantil a Espanya.

 

 

... solucions innovadores de manera responsable

Compromís de pòlissa vitalícia

Garantim que no rescindirem el contracte en el 100% de les pòlisses de salut individuals amb més de tres anys d'antiguitat.

 

Compromís de simplicitat

Suprimirem almenys el 30% de les autoritzacions per a proves mèdiques. 

Oferirem serveis de component social com l'Ecofuneral, amb el qual el client podrà planificar el seu funeral en 100 ciutats.

Més informació