DKV, un bon lloc de treball

11 anys consecutius en el rànquing i entre les deu millors empreses del Best Workplaces d'Espanya

Empresa familiarment responsable

Per la igualtat de gènere

Hem posat en marxa un Pla d'Igualtat amb el vist-i-plau de tots els representants legals dels treballadors de la companyia. 

 • Les polítiques i els processos de selecció garanteixen que es compleixin criteris d'igualtat.
 • Recollim informació en les enquestes sobre discriminació i assetjament.
 • Subvenció de formació reglada per facilitar l'increment dels nivells de formació i disminuir les diferències associades a sexe i formació.
 • Estudi de competències salarials per sexe.
 • Permís retribuït des de la setmana 37 de gestació per a les futures mares.
 • Procediment específic en casos d'assetjament per sexe.
 • Elaboració d'un estudi anual de diferències salarials per sexe i categoria professional.

Per la conciliació

 • Facilitats per al teletreball.
 • Facilitats per gestionar ajudes en cas de tenir familiars dependents.
 • Horaris especials per a determinades situacions familiars.
 • Horari de reunions de feina limitat perquè no s'allargui la jornada laboral o si algú ha de fer un viatge de tornada al seu domicili.
 • Horari especial en cas de problemes amb fills o ascendents.
 • Permís de paternitat de 18 dies (superior al que estableix la llei).
 • Ampliació del permís de maternitat en cas de fills amb malalties per hospitalització de pares, fills o parella
 • Permisos per acompanyar al metge pares dependents o amb alguna malaltia greu
 • Permisos per a tutories i reunions de l'escola.
 • Permisos per treballar en projectes solidaris.
 • Permisos per a l'adopció internacional. Les nostres treballadores tenen dret a permís retribuït des de la setmana 37 de gestació fins a la data del part.
 • Assistència a persones grans a preu de cost, el tiquet de llar d'infants es descompta directament de la nòmina per gaudir d'un estalvi fiscal, etc.

Per un bon ambient de treball

Un Codi de conducta orienta el nostre treball segons una política de responsabilitat i sostenibilitat empresarial i valors corporatius d'excel·lència, treball en equip, orientació a resultats, innovació i empatia.

Proporcionem a tots els nostres empleats directrius per a una conducta adequada respecte del seu tracte amb els companys i superiors, amb clients i amb el públic en general.

Mecanismes de denúncia

Creem la figura de l'assessor ètic perquè qualsevol treballador pugui acudir-hi i, de manera anònima i confidencial, resoldre i comunicar els seus dubtes o reclamacions relacionats amb l'aplicació del Codi de conducta dels treballadors i el Estatut de compromisos ètics de la companyia. 

També hi ha a disposició dels treballadors un portal de denúncies

Incentius a la formació

Per incentivar la formació i el desenvolupament dels nostres professionals, també facilitem:

 • Permís el dia anterior a l'examen.
 • Opcions perquè la formació s'inclogui dins la jornada laboral.

Certificat d'empresa familiarment responsable     Best Place to Work 2019