Assegurances responsables

Treballem per millorar les nostres assegurances i els nostres serveis

Assegurances responsables

Ampliació de les edats de contractació

Hem ampliat les edats de contractació de totes les nostres assegurances individuals de salut fins als 75 anys en quadre mèdic i reemborsament. A més, tenim un producte d'assistència sanitària, dkv selecció, sense límit d'edat de contractació.

Malalties preexistents

Som la primera companyia que permet assegurar malalties existents abans de la signatura de l'assegurança mitjançant una sobreprima.

Clàusula de pòlissa vitalícia

Garantim la no-rescissió del contracte en pòlisses de salut amb més de tres anys d'antiguitat.

Claredat en els nostres contractes

En la nostra aposta pel llenguatge clar, els nostres documents han estat revisats per la Unió de Consumidors d'Espanya, una entitat que certifica que estan conformes amb la claredat i transparència del contracte.

Assegurem persones amb síndrome de Down

Garantim assistència mèdica completa en la xarxa de serveis sanitaris de DKV en l'àmbit nacional, incloent assistència primària, assistència hospitalària i extrahospitalària, així com urgències en territori nacional a persones amb síndrome de Down i les seves famílies.

Assegurances ecològiques

  • DKV Ecofuneral: La primera assegurança de decessos ecològica orientada a minimitzar l'impacte ambiental utilitzant serveis i components ecològics. 
  • DKV EcoHogar: Un assegurança de la llar que, a més d'oferir les millors cobertures, t'ajudarà a mantenir un entorn més saludable.

Compromís de preu garantit. No apugem el preu de la pòlissa per ús

Garantim al 100% dels clients de contractació individual que no apujarem el preu de les pòlisses per molt que les utilitzin.