Codi de conducta per a treballadors

A DKV creiem que fomentar la integritat dels treballadors també és fomentar la de l'empresa

Codi de conducta per a treballadors

Considerem que els treballadors són una part essencial de la companyia i volem mantenir-hi una relació basada en la creació de valor, la confiança mútua, la responsabilitat, el compromís i la integritat. Per això, ens comprometem a:

  • Promoure les eines necessàries perquè la comunicació entre els treballadors i l'empresa flueixi adequadament.
  • Promoure la transparència, transmetre i compartir la informació necessària per a l'acompliment laboral, així com respecte a les decisions que els concerneixen.
  • Fomentar el treball en equip, la delegació, la cooperació, la coordinació i altres maneres de suport mutu per impulsar l'èxit col·lectiu.
  • Fomentar-ne la participació en les decisions que els afecten.
  • Conèixer el grau de satisfacció del treballador amb la seva feina, així com establir les eines adequades per incorporar els seus suggeriments i aportacions sobre com fer millor la feina.
  • Estimular, promoure, canalitzar i reconèixer la creativitat dels treballadors.

Mostra el Codi de conducta