Clients satisfets

Els nostres clients ens valoren amb un 8,1 sobre 10 en les enquestes de satisfacció

Clients satisfets

Darrere de les xifres hi ha el més important: les persones.

Amb la premissa de conèixer la teva opinió sobre nosaltres i saber què t'agradaria que milloréssim, duem a terme enquestes de satisfacció per telèfon i correu electrònic. A partir dels resultats d'aquestes, confeccionem l'Informe Voz del Cliente per saber com ho estem fent i com podem donar més bon servei.

L'indicador de referència utilitzat en aquest informe és el NPS (Net Promotor Score), que mesura l'índex de recomanació dels nostres clients. Es calcula amb la valoració de la pregunta de recomanació de la pòlissa de DKV a familiars o amics, és a dir, el percentatge d'assegurats que responeu amb 9 o 10, menys el percentatge d'assegurats que responeu de 0 a 6.

Unes valoracions excepcionals

L'any 2019, els clients han valorat DKV després de l'ús de les nostres pòlisses de salut amb un NPS d'un 34,22%.

DKV també analitza l'índex de recomanació dels clients que visiten les nostres sucursals, que se situa en un 39,1%. Així mateix, els assegurats que han fet ús de la seva assegurança de la llar constaten un índex de recomanació del 33,32%. Finalment, les nostres pòlisses de decessos assoleixen un dels NPS més alts, assolint un valor del 59,6%.