DKV guanya el concurs per assegurar tots els empleats dels Ports de l'Estat

Ports de l'Estat ha resolt adjudicar a l'asseguradora el contracte d'assegurança col·lectiva d'assistència sanitària per a Ports de l'Estat i autoritats portuàries amb un import de 2.611.584 euros.

La durada del contracte és de dos anys amb possibilitat de dues pròrrogues anuals fins a arribar als 4 anys.

 

Catorze autoritats portuàries han manifestat adherir-se a l'inici de contracte d'assegurança col·lectiva d'assistència sanitària per a Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries amb DKV i catorze més han expressat interès a fer-ho de manera successiva després de la finalització dels seus contractes vigents.

Durant aquest primer quadrimestre de 2021, un total de 2.267 empleats de Ports de l'Estat en subscripció obligatòria (l'empresa paga aquesta assegurança com a benefici social als empleats) i aproximadament 1.875 familiars en subscripció voluntària (familiars directes -cònjuge i fills- poden contractar-la, si volen) seran assegurats per DKV amb un contracte de l'assegurança col·lectiva d'assistència sanitària per un valor de 2.611.584 €.

L'asseguradora ha estat escollida per oferir assegurança mèdica a tots els empleats dels Ports d'Espanya per un període d'execució de conformitat amb la clàusula 4 del plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta contractació amb possibilitat de prorrogar-se anualment, sense que pugui excedir el període inicial més les possibles pròrrogues de quatre anys, i en les condicions ofertes per aquesta entitat.

Es tracta d'una pòlissa de quadre mèdic amb àmplies cobertures, com reemborsament de medicaments extrahospitalaris, suport psicològic en processos oncològics, assistència mèdica en línia, recepta electrònica, assistència en viatges amb les capitals i els límits més importants del mercat i altres cobertures d'abast molt superior a pòlisses estàndard. A més, aquesta pòlissa inclou una xarxa hospitalària de centres de referència de primer nivell com la CUN.

Les condicions han estat ofertes per l'asseguradora; l'import mensual individual de la prima per a cada col·lectiu és el següent:

  • Prima del col·lectiu bàsic: 48 €, impostos inclosos
  • Prima del col·lectiu obert entre 0 i 65 anys: 48 €, impostos inclosos
  • Prima del col·lectiu obert entre 66 i 75 anys: 120 EUR, impostos inclosos
  • Prima del col·lectiu obert a partir dels 76 anys: 168 EUR, impostos inclosos

A Espanya, DKV està implantat en tot el territori nacional amb una àmplia xarxa d'oficines d'assegurances de salut (https://cat.dkvseguros.com/seguros-medicos-particulares/) i consultoris, on treballen gairebé dos mil empleats, que donen servei a més de dos milions de clients.

Corporatiu