Menys de la meitat de les dones espanyoles es fa una revisió ginecològica anual

El 30% de les espanyoles assegura visitar el ginecòleg “cada dos anys o més”, i un 24% “hi va només quan té algun problema”, segons un estudi de l'Institut DKV de la Vida Saludable.

Segons l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), a Espanya es diagnostiquen cada any uns 26.000 nous casos de càncer de mama, gairebé el 30% de tots els tumors del sexe femení al nostre país. Malgrat que el risc de tenir càncer de mama durant la vida és d'aproximadament 1 de cada 8 dones, només un 46% de les dones espanyoles assegura que es fa la revisió ginecològica anual, segons dades del V Estudi d'hàbits de vida saludable i benestar en les dones de l'Institut DKV de la Vida Saludable.

Els resultats de l'estudi, efectuat per DKV Seguros amb la col·laboració de la Universitat Rey Juan Carlos, demostren que encara queda molt per fer en termes de conscienciació de la població sobre prevenció i detecció precoç. Actualment, encara que el 80% de les dones considera recomanable fer una revisió ginecològica anual, menys de la meitat de les enquestades el compleix. Un 30% de les espanyoles assegura que visita el ginecòleg cada dos anys o més, i fins a un 24% afirma que mai no es fa una revisió, només hi va quan creu que pot tenir algun problema ginecològic.

La comunitat autònoma més conscienciada és Madrid, on fins al 54% de les dones fa una revisió anual, i la que menys és Castella i Lleó, amb un 38% de dones que no fan cap revisió ginecològica a l'any.

La franja d'edat menys preocupada per les revisions ginecològiques és la que en comprèn més, entre els 18 i els 24 anys, en què només una de cada tres afirma que es fa una revisió a l'any, i fins a un 57% reconeix que no es fa mai una revisió. D'altra banda, les dones d'entre 35 i 54 anys són les que més compleixen amb les recomanacions mèdiques, i el 52% es fan la revisió anual. Respecte a les dones a la franja considerada de més risc (de 55 a 65 anys), un 48% va al ginecòleg de anualment i només un 15% afirma que no hi va mai.

El càncer de mama és una de les poques malalties canceroses que es pot diagnosticar de manera precoç, i les possibilitats de cura dels casos que es detecten en la seva etapa inicial són aproximadament el 100%. Per això és tan important conscienciar la població sobre la necessitat de fer revisions periòdiques durant l'any, sobretot per a les dones de més risc, l'edat de les quals està compresa entre els 50 i els 65 anys. La prova més utilitzada és la mamografia, que permet detectar lesions en la mama fins a dos anys abans que siguin palpables.

Encara que el càncer de mama no es pot prevenir, hi ha factors de risc que es poden corregir. Com assegura Carmen Gallardo, degana de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Rey Juan Carlos i col·laboradora de l'estudi, “Adoptant hàbits saludables, seguint una dieta equilibrada, fent exercici de manera regular i limitant l'alcohol i el tabac, reduïm les possibilitats de tenir aquesta i altres malalties”.

Pots consultar el resum executiu de l'estudi a http://cat.dkvseguros.com/salud/instituto/estudio-mujer

Menys de la meitat de les dones espanyoles es fa una revisió ginecològica anual

Comparteix aquesta notícia