Contaminació atmosfèrica i salut

Els efectes de la contaminació de l'aire sobre la salut de les persones i les poblacions

New call-to-action

Contaminació atmosfèrica i salut infantil

En comparació amb els adults, els infants presenten una vulnerabilitat especial als tòxics ambientals. Això és principalment, a causa de la immaduresa fisiològica i diferències en l'exposició.

A més, cal tenir en compte que, perquè l'exposició és en edats primerenques, els possibles efectes en la salut tindran més temps de vida per manifestar-se, i, en cas d'ocórrer, el dany serà pitjor en termes d'anys de vida perduts o anys amb discapacitat. En el cas dels contaminants atmosfèrics en què l'exposició es dona via inhalació, la vulnerabilitat és més gran perquè les vies aèries i els alvèols encara s'estan desenvolupant.

Juntament amb això, els mecanismes de defensa encara són immadurs. D'altra banda, l'infant acostuma a passar més temps a l'exterior que els adults i, a més, cal tenir en compte que els nens, en termes relatius, inhalen el doble d'aire que els adults (Schwartz, 2004).