Fitxa 16 - Com introduir l'alimentació complementària

El primer any de vida és crucial per al creixement i desenvolupament del nadó

New call-to-action

Encara que hi ha consens en la conveniència de la lactància materna exclusiva fins als 6 mesos, a partir d'aquesta edat cal cobrir les necessitats energètiques del nadó perquè es desenvolupi i creixi adequadament. Per això, al voltant dels 6 mesos o fins i tot una mica abans (cap als 4 mesos si la lactància ha estat mixta o només artificial) cal introduir gradualment aliments que complementin l'alimentació del nadó.

En el procés d'introducció de l'alimentació complementària cal tenir presents dues capacitats innates del nadó i que influeixen en aquest procés: la neofòbia alimentària i l'autoregulació energètica.

Què és la neofòbia alimentària?

Es denomina neofòbia alimentària la reticència a tastar nous aliments. Aquesta capacitat és present en tots els omnívors, inclosos els humans, com un mecanisme de protecció del consum de substàncies pernicioses per a la salut i que afavoreix aquelles que beneficien el creixement de les cries.