Informes corporatius 2020

Uns documents per la transparència

L'Informe corporatiu integrat de 2020 recull el resultat econòmic, social i ambiental de la companyia i les actuacions més destacades durant l'any per donar resposta a les necessitats i expectatives dels nostres grups d'interès.

Un dels nostres compromisos amb els diferents públics és la transparència de la gestió, valors i compromisos, i l'informe corporatiu integrat és una de les eines per a aquest fi.

Una publicació en la qual informem sobre la nostra política empresarial, els nostres resultats econòmics, el llançament de nous productes i la nostra forma de treballar amb els nostres clients, empleats, mediadors i proveïdors.

Per a la seva elaboració, hem seguit els Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards) en la seva opció de conformitat exhaustiva. Així mateix, l'informe està certificat amb el nou segell del GRI content index service, que millora la transparència i la facilitat d'ús d'informes que segueixen els estàndards del GRI.

 

web d'informació no financera  
Informe complet Informe econòmic Vegeu informes anteriors

Informes financers i de solvència 2020

Sostenibilitat d'inversions financeres

Informació sobre sostenibilitat de les inversions d'ERGO Vida