Informes corporatius 2019

Uns documents per la transparència

L'Informe corporatiu integrat de 2019 recull el resultat econòmic, social i ambiental de la companyia i les actuacions més destacades durant l'any per donar resposta a les necessitats i expectatives dels nostres grups d'interès.

Un dels nostres compromisos amb els diferents públics és la transparència de la gestió, valors i compromisos, i l'informe corporatiu integrat és una de les eines per a aquest fi.

Una publicació en la qual informem sobre la nostra política empresarial, els nostres resultats econòmics, el llançament de nous productes i la nostra forma de treballar amb els nostres clients, empleats, mediadors i proveïdors.

Per a la seva elaboració, hem seguit els Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards) en la seva opció de conformitat exhaustiva. Així mateix, l'informe està certificat amb el nou segell del GRI content index service, que millora la transparència i la facilitat d'ús d'informes que segueixen els estàndards del GRI.

A DKV volem adaptar-nos a l'entorn i fer la nostra informació més accessible. Per això enguany hem fet l'exercici de publicar l' estat d'informació no financera de 2019 en format web:

web d'informació no financera  
Informe complet Resum en castellà Resum en anglès Informe econòmic Vegeu informes anteriors

 

 

Informes financers i de solvència 2020

Sostenibilitat d'inversions financeres

Informació sobre sostenibilitat de les inversions d'ERGO Vida