Sorteig Germans Torres


Protecció de dades

En compliment amb el que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i altres disposicions dictades en el seu desenvolupament, els participants en aquest concurs queden informats que les dades personals proporcionades voluntàriament en els formularis de registre al concurs, i que declaren com a propis (inclosos el telèfon mòbil i l'adreça electrònica) seran tractades per DKV Seguros (per si mateixa o a través d'un tercer que actuï com a encarregat del tractament) per utilitzar-les en relació amb el desenvolupament d'aquest concurs, així com per enviar informació sobre les activitats i projectes que duu a terme DKV (per mitjà de correu postal o electrònic, telèfon o SMS).

La base legitimadora del tractament és l'acceptació, per part del participant, de les bases legals i l'interès legítim.

L'entrega de les dades personals en el formulari de registre al concurs té caràcter facultatiu, sense que la negativa a subministrar-les suposi cap conseqüència negativa, excepte no poder participar en aquesta promoció. L'usuari participant garanteix que les dades personals proporcionades a DKV amb motiu d'aquesta promoció són veraces, i es fa responsable de comunicar a DKV qualsevol modificació que hi hagi. Les dades es conservaran una vegada finalitzat el concurs fins a l'extinció dels terminis legals de prescripció d'accions.

Així mateix, els participants autoritzen DKV a utilitzar el seu nom i imatge a la publicitat o comunicacions, tant escrites com electròniques, que desenvolupi o dugui a terme per divulgar els resultats del concurs. DKV no utilitzarà, en cap cas, les dades dels concursants amb finalitats comercials.