Ara #TocaSerMásResponsables. El nostre compromís davant la COVID-19

A DKV som activistes de la salut, per això hem adoptat mesures per reforçar els nostres compromisos amb els nostres empleats, clients i altres grups d'interès.

 

#TocaSerMasResponsables

Com a asseguradora socialment responsable, el nostre compromís davant la COVID-19 ens porta a adoptar les millors solucions possibles per garantir la prestació de serveis en les millors condicions: 

 

Per als nostres empleats

Manteniment dels llocs i les condicions de treball.

Protocols d'actuació davant la COVID-19 adequats a cada centre de treball.

Realització de tests serològics previs a la reincorporació presencial

70,8% de la plantilla teletreballant.

Formació en línia.

Comunicació interna contínua.

 

Per als nostres clients

Atenció per WhatsApp.

Descomptes en material de prevenció a través de DKV Club Salud y Bienestar.

Salut digital i suport emocional a través de l'app Quiero cuidarme Más.

Cita en línia a les sucursals de Madrid, Barcelona i Saragossa.

Ajust de cobertures i opcions de pagament personalitzades.

Reforç del suport a línies mèdiques, Metge 24 hores i consultes mèdiques.

 

Per als professionals sanitaris

Plataforma de telemedicina integrada disponible per a tots els professionals i centres concertats.

Pròrroga ampliada de l'assegurança de vida i indemnització diària per ingrés hospitalari en facultatius afectats per la COVID-19

Solucions personalitzades en acceleració de pagament d'honoraris i prestacions.

 

Per a la nostra xarxa comercial

Suport al canal de Call Center.

Accions per ajudar agents i mediadors a millorar la seva presència digital.

Pla d'ajudes a emprenedors de la Xarxa Exclusiva, oficines i agències.

 

Per als nostres proveïdors

Portal de proveïdors

Procés d'homologació de proveïdors responsables

 

Per a la societat

 

Telemedicina gratuïta per a tothom a través de la iniciativa MédicosfrentealCOVID.org,

Lluita contra la desinformació: Menys rumors falsos, més rigor científic.

Web amb consells de prevenció i informació sobre la COVID-19.

Ús segur de la tecnologia per a col·lectius desafavorits.

Mi Persona Mayor: voluntariat telefònic per a gent gran.

 

Per a l'empresa

 

Protocols d'actuació i infografies.

Formació sobre mesures de prevenció i neteja.

Formació sobre processos de certificació COVID.

Consultoria especialitzada.

Guia amb recomanacions personalitzada.

Pregunta a l'expert, resolució de dubtes urgents.

Servei de compres de material de prevenció.