Contractació i baixa

T'expliquem des de com contractar fins a com donar-se de baixa

contractació

Edat mínima per contractar

S'ha de ser major d'edat per contractar una assegurança mèdica (és a dir, per ser el “prenedor o titular” del contracte), però no per ser l'assegurat o beneficiari. Per aquesta raó, si tens fills o menors d'edat al teu càrrec pots fer-los una assegurança quan vulguis.

També pots assegurar un menor, encara que no en siguis el responsable legal, o els teus progenitors, si ho consideres convenient.

Edat màxima per contractar

Hem ampliat les edats de contractació de les assegurances individuals de salut. Es quedarien:

  • En les assegurances de quadre mèdic i reemborsament s'eleva als 70 anys.
  • A DKV Residentes als 75.

Contracta la teva assegurança mèdica DKV Integral

Certificats de la UNESPA

Nota informativa prèvia a la contractació de l'assegurança de salut DKV Integral i DKV Mundisalud

El seu objectiu és informar de les cobertures de l'assegurança abans de la seva contractació, a fi de contribuir a una millor comprensió per part del client de les característiques principals d'aquesta.

Com pots donar-te'n de baixa

El prenedor que vulgui sol·licitar la baixa ho ha de fer per escrit amb almenys un mes d'antelació al venciment de la pòlissa. Les pòlisses de salut tenen com a venciment l'any natural, és a dir, el 31 de desembre. En la resta de pòlisses el venciment es produeix en complir cada anualitat des de la data de contractació.